Obwieszczenie - opinie organów współdzialających (PPIS i WP),konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - opinie organów współdziałających (PPIS i WP), konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy
 

 

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 28.03.2023 r., znak: PO.ZZŚ.4.4901.157.2023.MS.1

 

 

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach z dnia 29.03.2023 r., znak: ON-NS.9011.4.11.2023