Obwieszczenie - opinie organów współdziałających i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Obwieszczenie - opinie organów współdziałających i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 2023 r., znak: PO.ZZŚ.4.4901.157.2023.MS.2

 

 

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach z dnia 10 sierpnia 2023 r., znak: ON-NS.9011.4.11.2023