Obwieszczenie - opinie organów współdziałających (RDOŚ i PPIS) i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzięcia

 

Obwieszczenie - opinie organów współdziałających i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2023 r., znak: WOO-IV.4220.346.2023.JM.2

 

 

Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach z dnia 15 czerwca 2023 r., znak: ON-NS.9011.4.12.2023