Obwieszczenie - opinie organów współdzialających (PPIS i WP),konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - opinie organów współdziałających, koniecznośc uzupełnienia dokuemntacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy
 

 

 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

 

 

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu