Obwieszczenie - opinie organów współdzialających (PPIS i WP),konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - opinie organów współdziałających (PPIS i WP), konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy
 

 

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach z dnia 3 kwietnia 2023 r., znak: ON-NS.9011.4.12.2023

 

 

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 r., znak: PO.ZZŚ.4.4901.161.2023.JNG.1