Obwieszczenie - ponowne opinie organów współdzialających (PPIS i WP),konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - ponowne opinie organów współdziałających (PPIS i WP), koniecznośc uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy
 

 

Ponowna opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

 

 

Ponowna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach