Obwieszczenie - opinie organów współdziałających,konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - opinia PPIS w Szamotułach, konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy
 

 

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach z dnia 28 marca 2023 r., znak: ON-NS.9011.4.9.2023

 

 

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie przesunięcia terminu uzgodnieia z dnia 4 kwietnia 2023 r., znak: PO.ZZŚ.4.4901.53.2023