Obwieszczenie - opinie organów i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

  Obwieszczenie - opinie organów współdziałających i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

 

Pismo - ponowna opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

 

 

 Ponowna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

 

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu