Obwieszczenie - opinie organów i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

  Obwieszczenie - opinie organów współdziałających i zawiadomienie o zebraniu wystarczających materiałów i dowodów do wydania decyzji
 

 

Ponowna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

 

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

 

 

Ponowna opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu