Obwieszczenie - opinie organów i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

  Obwieszczenie - opinie organów spółdziałających i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

 

 Postanowienie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

 

 

 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułavh

 

 

Ponowna opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu