Obwieszczenie - opinie organów współdziałających,konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - opinie organów współdziałających, konieczność uzupełnienienia dokumentacji i przesunięcie terminu zalatwienia sprawy
 

 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 4.07.2023 r., znak: PO.ZZŚ.4.4900.13.2023.JNG.1

 

 

Postanowienie Marszałka Wójewództwa Wielkopolskiego z dnia 11.07.2023 r., znak: DSK-III.7030.1.7.2023