Oświadczenie na zakończenie pełnienia funkcji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 za 2017 rok złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji