Oświadczenie majątkowe złoóżne w związku z zakończeniem pełnienia funkcji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
KIEROWNIKA KOMUNALNEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji