Oświadczenie majątkowe za rok 2020

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GRZEBIENISKU

ZA 2020 ROK

- POBIERZ