Oświadczenie majątkowe za rok 2020

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w DUSZNIKACH

ZA 2020 ROK

                                                                                 - POBIERZ