Oświadczenie majątkowe za 2022 rok

  Oświadczenie majątkowe
Zastępcy Wójta za 2022 rok