Oświadczenie majątkowe za 2022 rok

   OŚWIADCZENIE MAJATKOWE
WÓJTA GMINY DUSZNIKI
ZA 2022 ROK