Oświadczenie majątkowe za 2021 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

ZASTĘPCY KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 za 2021 rok - POBIERZ