Oświadczenie majątkowe za 2021 rok

   
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

WÓJTA GMINY

za 2021 rok