Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ZASTĘPCY WÓJTA GMINY
Tadeusza Zimnego
za 2020 r.

- POBIERZ