Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ZASTĘPCY WÓJTA GMINY
Tadeusza Zimnego
za 2019 r.

- POBIERZ