Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w DUSZNIKACH

ZA 2019 ROK

- POBIERZ