Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

ZASTĘPCY KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 za 2019 rok - POBIERZ