Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w SĘDZINKU

ZA 2019 ROK

- POBIERZ