Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w DUSZNIKACH

ZA 2018 ROK

- POBIERZ