Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Z-CY KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 za 2018 rok - POBIERZ