Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ZASTĘPCY WÓJTA GMINY
Tadeusza Zimnego
za 2018 r.

- POBIERZ