Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 za 2017 rok -