Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pełnienia funkcji

   Oświadczenie majątkowe kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego
złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji w dniu 12 lipca 2021 r.