Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pełnienia funkcji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
 i CENTRUM ANIMACJI KULTURY
złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji