Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji

   Oświadczenie majątkowe kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego
złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji w dniu 1 lipca 2021 r.