Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

SKARBNIKA GMINY
złożone w związku z powołaniem na stanowisko

POBIERZ