Oświadczenie majątkowe na koniec zatrudnienia

  Oświadczenie Dyrektora Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
w Dusznikach na koniec zatrudnienia