Oświadczenia majątkowe za 2021 r.

Justyna Bachorz

Tomasz Ćwian

Andrzej Danielczak

Marzena Frąckowiak

Paweł Henicz

Jadwiga Klińska

Marek Liszkowski

Adam Nowak

Magdalena Nowak

Ryszard Pacholak

Grzegorz Pawlak

Ireneusz Tylkowski

Wiesława Woźniak

Małgorzata Wrochna

Kamila Zimna