Oświadczenia majątkowe za 2020 r.

Justyna Bachorz

Tomasz Ćwian

Andrzej Danielczak

Marzena Frąckowiak

Paweł Henicz

Jadwiga Klińska, Korekta I, Korekta II

Magdalena Klupś

Marek Liszkowski

Adam Nowak

Ryszard Pacholak

Grzegorz Pawlak

Ireneusz Tylkowski

Wiesława Woźniak

Małgorzata Wrochna

Kamila Zimna