Oświadczenia majątkowe za 2017

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Z-CY KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 za 2017 rok - POBIERZ