Oświadczenia majątkowe za 2017

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
KIEROWNIKA
URZĘDU STANU CYWILNEGO
I REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH
ZA 2017 ROK   - POBIERZ