Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji

  Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji
  Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia RRG.6220.7.2021