Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji zmieniajacej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
   Treść decyzji