Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
 

 

 Decyzja zmianiająca z dnia 7 grudnia 2022 r., znak: ROS.6220.43.2022.DG