Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Informacja publiczna o wydaniu decyzji o odmowie wszczęcia postępowania
  Treść decyzji