Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Informacja do publicznej widomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzięcia