Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 kwietnia 2023 r., znak: ROS.6220.30.2022.DG