Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 4 stycznia 2023 r., znak: ROS.6220.33.2022.DG