Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 

 

Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia