Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 stycznia 2023 r., znak: ROS.6220.27.2022.DG