Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 30 stycznia 2023 r., znak: ROS.6220.26.2022.DG