Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsiewzięcia z dnia 27 marca 2023 r., znak: RRG.6220.35.2021