Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji zmieniajacej decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 

 

Decyzja z dnia 1 września 2023 r., znak: ROS.6220.3.2023.DG, zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 19 października 2020 r., znak: RRG.6220.7.2020