Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja do pulicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9.08.2023 r., znak: ROS.6220.4.2023.DG